Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS

Thứ bảy - 30/01/2010 22:45
Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS và lịch thi, địa điểm thi
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN   HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
 MÔN :TIẾNG ANH; NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi  Địa điểm thi
1 Nguyễn Thị Thảo My 15/12/1995 Đà Nẵng  3035  06  Trưng Vương
2 Nguyễn Thị Thương Thương 17/11/1995 Thanh Hóa  3149  11  Trưng Vương
3 Trương Nữ Hồng Diễm 10/10/1995 Đà Nẵng  2928  01  Trưng Vương
4 Lê Thạch Thảo 05/02/1995 Đà Nẵng  3121  09  Trưng Vương
5 Trần Thị Thanh Nhàn 22/04/1995 Đà Nẵng  3059  07  Trưng Vương
            Danh sách này gồm có  05   thí sinh đăng ký dự thi DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN :TOÁN; NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi
1 Cao Thị Diệu Anh 26/05/1995 Hồng Kong  752 01   Trần Hưng Đạo
2 Nguyễn Lê Tuấn Anh 24/07/1995 Đà Nẵng  755 01   Trần Hưng Đạo
3 Đặng Công Tân 30/05/1995 Đà Nẵng  974 10   Trần Hưng Đạo
4 Nguyễn Thị Tình 03/06/1995 Đà Nẵng  1023  12  Trần Hưng Đạo
5 Đoàn Thị Như Ý 10/02/1995 Đà Nẵng  1083  14  Trần Hưng Đạo
           Danh sách này gồm có  05   thí sinh đăng ký dự thi 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN  HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN :LỊCH SỬ; NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi 
1 Đặng Thị Hồng Diệu 27/04/1995 Đà Nẵng  1662  12 Lê Quý Đôn 
2 Hoàng Trường  Giang 08/08/1995 Đà Nẵng  1685 13   Lê Quý Đôn
3 Nguyễn Thị Qua 25/10/1995 Đà Nẵng  1811  18  Lê Quý Đôn
4 Đặng Thị Mỹ Lệ 04/08/1995 Đà Nẵng  1737  15  Lê Quý Đôn
5 Nguyễn Thanh Hùng 10/05/1995 Đà Nẵng  1724  15  Lê Quý Đôn
6 Hoàng Thị Bích  Vân 26/10/1995 Quảng Bình  1892  22  Lê Quý Đôn
              Danh sách này gồm có 06  thí sinh đăng ký dự thi      


 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN : VẬT LÝ ; NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi 
1 Nguyễn Thị Hồng Hà 11/10/1995 Đà Nẵng  1426 02   Lê Quý Đôn
2 Lê Văn Qua 18/08/1995 Đà Nẵng  1548  08  Lê Quý Đôn
3 Tăng Bảo Long 24/06/1995 Đà Nẵng  1495 05   Lê Quý Đôn
4 Đặng Thị Hồng Phương 10/03/1995 Đà Nẵng  1544  07  Lê Quý Đôn
5 Lê Thị Hòa 10/08/1995 Đà Nẵng  1451 03   Lê Quý Đôn
           Danh sách này gồm có  05  thí sinh đăng ký dự thi  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN : NGỮ VĂN. NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi 
1 NguyễnThị Lan Anh 07/03/1995 Đà Nẵng  2602  01  Trưng Vương
2 Huỳnh Thị Diễm Hương 13/02/1995 Quảng Nam  2702  05  Trưng Vương
3 Huỳnh Thị Bảo Mi 09/10/1995 Đà Nẵng  2734  07  Trưng Vương
4 Nguyễn Thị Hồng Phúc 29//07/1995 Đà Nẵng  2783  09  Trưng Vương
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29//01/1995 Đà Nẵng  2669  04  Trưng Vương
6 Võ Thị Thu Nguyệt 09/07/1995 Đà Nẵng  2764  08  Trưng Vương
7 Lê Thị Thu Thảo 12/02/1995 Đà Nẵng  2817  10  Trưng Vương
8 Đặng Thị Nhung 31/10/1995 Đà Nẵng  2774  08  Trưng Vương
                Danh sách này gồm có 08  thí sinh đăng ký dự thi 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN :ĐỊA LÝ ; NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi 
1 Võ Thị Aí Lan 24/11/1995 Đà Nẵng  2302  17  Lê Quý Đôn
2 Bùi Thị Lệ Huyền 06/12/1995 Đà Nẵng  2278  16  Lê Quý Đôn
3 Lê Thị Hồng 19/08/1995 Đà Nẵng  2271  15  Lê Quý Đôn
4 Nguyễn Tài Linh 12/06/1995 Đà Nẵng  2314  17  Lê Quý Đôn
5 Bùi Công Quốc 05/03/1995 Đà Nẵng  2390  20  Lê Quý Đôn
6 Nguyễn Thanh Thu 21/08/1995 Đà Nẵng  2432  22  Lê Quý Đôn
7 Võ Hoàng Gia 10/12/1995 Quảng Nam  2247 14   Lê Quý Đôn
8 Mai Thị Thủy Tiên 30/06/1995 Đà Nẵng  2444 22   Lê Quý Đôn
               Danh sách này gồm có  08  thí sinh đăng ký dự thi 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN : SINH HỌC; NĂM HỌC: 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi 
1 Đặng Thị Sương Xuân 14/03/1995 Đà Nẵng  2192  12  Lê Quý Đôn
2 Trịnh Thị Kim Yên 02/07/1994 Đà Nẵng  2195  12  Lê Quý Đôn
3 Lê Thị Minh Hương 17/09/1995 Đà Nẵng  1979 03   Lê Quý Đôn
4 Lê Hà Thu Khanh 24/02/1995 Đà Nẵng  1984  03  Lê Quý Đôn
5 Trần Văn Tuấn 26/11/1995 Đà Nẵng  2163  11  Lê Quý Đôn
             Danh sách này gồm có  05  thí sinh đăng ký dự thi 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN: TIN HỌC. NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và Ngày sinh Nơi sinh   Địa điểm thi
SBD Phòng thi
1 Đặng Công  Tân 30/05/1995 Đà Nắng  2564  27  Lê Quý Đôn
2 Cao Thị Diệu Anh 26/05/1995 Hồng Kong  2499 25  Lê Quý Đôn 
                   Danh sách này gồm có 02  thí sinh đăng ký dự thi 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN: HÓA HỌC. NĂM HỌC 2009-2010
 
TT Họ và ngày sinh Nơi sinh    
SBD Phòng thi Địa điểm thi 
1 Nguyễn Thị Mai 25/02/1995 Đà Nẵng  1212 06   Trần Hưng Đạo
2 Nguyễn Đức Tín 06/10/1995 Đà Nẵng  1313 11   Trần Hưng Đạo
3 Đặng Thị Hồng Ly 28/12/1995 Đà Nẵng  1209 06   Trần Hưng Đạo
4 Lê Thị Lin Đa 10/05/1994 Đà Nẵng  1121 02   Trần Hưng Đạo
5 Phan Thị Thảo Vy 22/07/1995 Đắc Lắc  1370 13   Trần Hưng Đạo
6 Nguyễn Viết Thoại 19/08/1995 Quảng Nam  1301 10   Trần Hưng Đạo
7 Nguyễn Minh Dương 12/02/1995 Quảng Ngãi  1119 02   Trần Hưng Đạo
       Danh sách này gồm có 07   thí sinh đăng ký dự thi  
 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009-2010
LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI 
 
Ngày thi Địa điểm thi
  Trường THCS
Trần Hưng Đạo
Trường THCS
 Trưng Vương
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
01/02/2010 Sáng      
Chiều     + Tin học
02/02/2010 Sáng + Toán
 
+ Ngữ Văn
 
 + Vật lý
 
 + Lịch sử
Chiều + Hóa học
 
 + Tiếng Anh
 
+ Tiếng Pháp
 
+ Tiếng Nhật
 + Sinh học 
 
 
 + Địa lí
          Ghi chú:
          - Buổi sáng bắt đầu làm bài thi lúc 8 giờ, thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7 giờ.
          - Buổi chiều bắt đầu làm bài thi lúc 14 giờ, thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 13 giờ 30 phút.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây