Công văn hướng dẫn thi thực hành môn Ngoại ngữ kỳ thi HSG lớp 9 năm học 2011-2012

Thứ tư - 01/02/2012 21:15
Công văn hướng dẫn thi thực hành môn Ngoại ngữ kỳ thi HSG lớp 9 năm học 2011-2012
 

 
             UBND QUẬN SƠN TRÀ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
Số:  36  / PGDĐT-THCS                                                          Đà Nẵng,  ngày 01 tháng 02  năm 2012
V/v hướng dẫn thi thực hành môn
   Ngoại ngữ - Kì thi chọn HSG
    lớp 9 năm học 2011-2012
 
 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS
 
Thực hiện Công văn số 129 / SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc “ hướng dẫn thi thực hành môn  Ngoại ngữ - Kì thi chọn HSG lớp 9 năm học 2011-2012 “ , Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể các nội dung phần thi thực hành nói như sau:
1. Nội dung thi nói:
- Mỗi thí sinh bắt thăm chọn tranh hoặc ảnh theo một số đề tài, chủ điểm, chủ đề trong cấp học; sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
a) Suy nghĩ về tranh hoặc ảnh và 2 câu hỏi kèm theo trong thời gian 3 phút;
b) Trình bày những suy nghĩ về tranh hoặc ảnh đã chọn trong thời gian 2 phút;
c) Trả lời 2 câu hỏi kèm theo tranh hoặc ảnh trong thời gian 1 phút;
- Tổng thời gian suy nghĩ, trình bày và trả lời câu hỏi: 6 phút/ thí sinh
2. Cách thức thi nói:
a) Từng thí sinh lần lượt vào phòng thi, bắt thăm đề thi, nhận giấy nháp từ giám thị trong phòng thi.
b) Giám thị kích hoạt phần mềm ghi âm, kích chuột trái vào nút “Start record” có màu đỏ hiển thị bên phải của màn hình giao diện chương trình ghi âm, chương trình sẽ hiện ra yêu cầu đặt tên file ghi âm và chọn thư mục lưu file. Tên file được đặt theo số báo danh đầy đủ của thí sinh. Giám thị hỗ trợ thí sinh chọn đúng thư mục C:/HSG2012 trên máy vi tính để lưu file; sau đó kích chuột vào nút “Save” để bắt đầu phần thi (gồm 3 phút chuẩn bị, 2 phút trình bày tranh hoặc ảnh và 1 phút trả lời 2 câu hỏi kèm theo).
c) Khi chương trình báo hết thời gian chuẩn bị, thí sinh bắt đầu ghi âm theo trình tự:
- Đọc số tranh hoặc ảnh bằng ngôn ngữ được thi (ví dụ: thí sinh thi tiếng Anh chọn được tranh thứ nhất thì đọc: My picture  is number 1. ) và bắt đầu trình bày suy nghĩ về tranh hoặc ảnh đã chọn;
- Trình bày xong suy nghĩ về tranh hoặc ảnh, thí sinh lần lượt đọc câu hỏi thứ nhất và trả lời, tiếp tục đọc câu hỏi thứ hai và trả lời;
- Lưu ý: Thí sinh không giới thiệu về bản thân, trường lớp, số báo danh,… Những trường hợp file ghi âm có các thông tin này được xem là phạm quy và không được chấm phần thi nói.
d) Khi hết thời gian trình bày và trả lời (3 phút), hệ thống ngừng ghi âm, màn hình vi tính hiển thị bảng thông báo với tiêu đề “Record Completed”, thí sinh kích chuột trái vào nút OK để xác nhận hoàn thành phần trả lời.
e) Thí sinh ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi và rời khỏi phòng thi.
Trên đây là một số hướng dẫn phần thi thực hành nói môn ngoại ngữ kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2011-2012, Phòng GD &ĐT đề nghị các trường  triển khai ngay cho các giáo viên và học sinh./.
 
Nơi nhận:                                                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, THCS ( L).                                                                                              (Đã kí và đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                    Lê Trọng Hùng      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây