Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công Đoàn năm học 2009 – 2010

Thứ ba - 29/12/2009 10:55
Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công Đoàn năm học 2009 – 2010

 

 

PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2009 – 2010
 
Năm học 2009 – 2010 là năm học thứ 3 thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm học thứ 2 thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.
            Căn cứ chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ Trưởng bộ GD&ĐT về “Nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010” và chủ đề năm học 2009 – 2010 Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”của Bộ GD&ĐT
Căn cứ Nghị quết đại hội lần thứ III công đoàn giáo dục quận Sơn Trà và các Nghị quyết công đoàn cấp trên; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của ngành. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn của CĐGD quận Sơn Trà. Ban chấp hành Công đoàn Trường THCS Phạm Ngọc Thạch đề ra phương hương, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2009 – 2010 với những nhiệm vụ sau:
1.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động trong trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
             - Phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát các chế độ chính sách của đơn vị, tham gia đề xuất giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách. Tích cực và chủ động tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, có nhiềm hình thức tạo thêm nguồn kinh phí để nâng cao đời sống cho đoàn viên và lao động
             - Tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và địa phương vận động, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tham quan du lịch…Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ đồng nghiệp, làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ…Tiếp tục triển khai Quyết định 87/QD-LĐLĐ của Liên Đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, đóng góp xây dựng “ Quỹ mái ấm Công đoàn
             -Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong năm: 80 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/21930 – 3/2/2010), 100 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2010) và 1967 năm, ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 35 năm ngày giải phóng Đà Nẵng và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…
-Tham gia thi đấu giải bóng chuyền Nam CBGVNV Ngành giáo dục thành phố do CĐGD và Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tổ chức nhân kỷ niệm chào mừng 64 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới 2009 – 2010; tổ chức giải thể thao CBGVNV với 3 môn: Bóng chuyền, Cầu lông, bóng bàn
- Tăng cường phổ biến pháp luật về lao động. Phối hợp với các cơ quan kịp thời và có những biện pháp xử lý đích đáng đối với hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể quyền lợi hợp pháp của CBGVNV trong Trường
- Có kế hoạch phối hợp xây dựng Hội cựu giáo chức 
2.Xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQL nhằm thực hiện nhiệm vụ của ngành là : “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ của ngành, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, để tiếp tục đổi mới và phát triển sự nghiệp GD&ĐT
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”quán triệt mục tiêu, phương hướng thực hiện cuộc vận động trong năm 2009 và đến năm 2011, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của trường học.Thực hiện chủ đề năm 2009 “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” 
- Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp vói chính quyền đồng cấp có kế hoạch và biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về xây dựng và nâng cao chất lượng dội ngũ nhà giáo và CBQLGD.
- Nêu cao tính tổ chức kỷ cương, nề nếp, kỷ luật trong giảng dạy, công tác với lương tâm, trách nhiệm của nhà giáo để khắc phục yếu kém, tiêu cực trong ngành, vận động CBGVNV thực hiện nghiêm túc Quyết định 16/QĐ-BGD&ĐT của bộ GD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo
3Vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phong trào thi đua hai tốt, phát huy nhân tố điển hình đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Vận động GV đổi mới công tác day học, tích cực soạn giảng, tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng dạy học, hằng năm mỗi đơn vị trường học tổ chức tuyên dương khen thưởng 01 thầy giáo và 01 cô giáo được học sinh yêu quí nhất do học sinh và các tổ chức xã hội, các cựu học sinh tôn vinh
-. Thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ cơ sở. CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ - Công chức, nhằm tập hợp trí tuệ nhà giáo, phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia các Hội đồng liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV. Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
-. Tiếp tục củng cố Ban nữ công. Đẩy mạnh phong trào “ Giỏi việc trường Đảm việc nhà” phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” theo chuẩn mực người phụ nữ trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu 95% trở lên nữ nhà giáo đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi” và trên 95% gia đình nhà giáo đạt danh hiệu “ Nhà giáo văn hóa” - Mỗi Cán bộ đoàn viên là một tuyên truyền viên về công tác DS-KHHGĐ.
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/2007/QĐ – UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng về Đề án xã hội hóa giáo dục, Vận động CBGVNV tích cực tham gia hoạt động Chữ thập đỏ, khuyến học, khuyến tài, và tất cả đoàn viên, lao động là thành viên tích cực của Hội khuyến học
- Công đoàn giáo dục các cấp cùng với chính quyền có kế hoạch thực hiện tốt lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo và Công đoàn Việt Nam và quyên góp, ủng hộ học sinh, giáo viên các tỉnh khó khăn (thành phố Đà Nẵng giúp tỉnh Nghệ An) và chủ trương của thành ủy Đà Nẵng giúp đỡ các xã miền núi, vùng khó khăn của huyện Hòa Vang và giúp đỡ các gia đình khó khăn của quận Sơn Trà
- Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chấp hành tốt chính sách “Dân số - kế hoạch hóa gia đình”, với mục tiêu: Ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, góp phần thực hiện chương trình thành phố “5 không” và “và 3 có”.
- Vận động CB-GV-NV thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, tham gia đóng góp các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo ….
4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
- Củng cố kiện toàn tổ chức Công đoàn các trường học, tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Triển khai, quán triệt nghiêm túc Điều lệ công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thị hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X )
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn cơ sở, phát huy tính tích cực sáng tạo và trí tuệ của đoàn viên vào hoạt động Công đoàn. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên và điều kiện của đơn vị. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường.
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 34 – CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính Trị (khóa VIII) về “tăng cường công tác chính trị, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và phát triển đảng viên trong trường học”, trên cỏ sở vận động đoàn viên và lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cấp ủy Đảng phát triển đảng viên mới
- Đẩy mạnh hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn, hoạt động có nề nếp, hiệu quả đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam
Phát huy những kết quả hoạt động Công đoàn trong năm qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Phạm Ngọc Thạch kêu gọi Cán bộ - Đoàn viên – Lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động sáng tạo, hăng hái thi đua thực hiện tốt chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2009 – 2010, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà Trường ./.
 
                                                     TM.BCH CĐCS PHẠM NGỌC THẠCH
                                                                          CHỦ TỊCH
 
 
                                                                         BÙI TẤN ĐẠT

Tác giả bài viết: Bùi Tấn Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây