Đại hội chi bộ trường Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2012-2015

Thứ sáu - 08/06/2012 21:58
Đại hội chi bộ trường Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2012-2015
Đại hội chi bộ trường Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2012-2015
 

           Thực hiện theo công văn số 11 ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy phường Nại Hiên Đông về việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012-2015. Được sự thống nhất của Đảng ủy phường Nại Hiên Đông; 
Chi bộ trường THCS Phạm Ngọc Thạch đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ VIII - Nhiệm kỳ 2012 – 2015 vào ngày 30 tháng 5 năm 2012.
Đại hội đã vinh dự được đón các đại biểu về dự gồm có:
Đ/c Trần Văn Hùng, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông;
Đ/c Trương Minh, đảng ủy viên, trưởng ban tuyên giáo, phó chủ  nhiệm UBKT của Đảng ủy phường Nại Hiên Đông;
Các đ/c đại diện cho các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội và các đ/c là tổ trưởng các tổ chuyên môn trong nhà trường.
            Đại hội có mặt 17 đảng viên trên tổng số 17 đảng viên được triệu tập.
            Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2010-2012 và và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012 – 2015; nghe báo cáo tình hình Đảng viên tham dự đại hội và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2012.
            Đại hội đã thống nhất:
A/- Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ với các nội dung chính nêu trong báo cáo đó là:
1.    Công tác lãnh đạo về tư tưởng chính trị:
Chi bộ đã lãnh đạo tốt CB-ĐV tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị.
CB – ĐV trong nhà trường đều tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường cũng như của các Đoàn thể.
Không có Đảng viên nào vi phạm những điều cấm Đảng viên không được làm
2.    Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
Chi bộ có kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, có nghị quyết chuyên đề  nhằm tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng như tập trung bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY, ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học.
Kết quả chất lượng 2 mặt giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng 8,3%, học sinh yếu kém giảm. Tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng tăng 6%, học sinh được công nhận TN THCS tăng 3,9%. Giải học sinh giỏi các cấp cũng tăng so với năm trước.
Số lượng GV đăng ký dự thi và đạt GVG cấp quận trong nhiệm kỳ qua: 25 GV, đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 15 đ/c. Tập thể trường và 3 tổ chuyên môn đạt danh hiệu tập thể Tiên tiến.
3.    Công tác lãnh đạo xây dựng các Đoàn thể:
            Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, chi đoàn TNCS HCM và Liên đội TNTP HCM. Tham gia tích cực các hoạt động mang tính giáo dục và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt trong nhà trường.
            Xếp loại cuối năm các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường đều đạt Vững mạnh và Vững mạnh xuất sắc.
            4. Công tác xây dựng Đảng:
 Chi bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết theo kế hoạch. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đã phát triển được thêm 4 Đảng viên mới trong nhiệm kỳ. Trong 2 năm 2010, 2011 chi bộ đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% Đảng viên xếp loại cuối năm đều Hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có Đảng viên vi phạm tư cách hay không hoàn thành nhiệm vụ.
B/- Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới gồm các nội dung chính sau:
1. Về công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị:
Lãnh đạo CB-ĐV trong nhà trường thực hiện tốt chỉ thị 03/CT-TW của bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị của nhà trường. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống và xây dựng nề nếp, ý thức rèn luyện đạo đức ,tác phong tốt trong học sinh.
2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, phát huy tinh thần tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
            - Không ngừng cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với chương trình đổi mới, phù hợp với từng đối tượng học sinh, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện kiểm tra đánh giá đúng thực chất.
            - Đẩy mạnh phong trào đăng ký thi giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, viết và áp dụng các đề tài SKKN, làm đồ dùng giảng dạy cho từng bộ môn…
- Tiếp nhận 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học trên địa bàn phường vào học lớp 6.
- Đảm bảo việc duy trì sĩ số học sinh trong năm học.
- Phấn đấu làm tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục, hướng nghiệp phân luồng sau THCS để tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn đã đạt về PCGD THCS đúng độ tuổi và PCGD bậc trung học.
- Học sinh lên lớp thẳng:  92% trở lên.
- Lên lớp sau khi thi lại :  97% trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp THCS : 98% trở lên
- Học sinh đạt hạnh kiểm TB trở lên : 99,5%
- Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến : 50% trở lên.
- Đạt các giải học sinh giỏi các cấp: Cấp TP: từ 20 - 25 giải. Cấp Quận: từ 10 - 15 giải. Các giải toàn đoàn ở quận và TP phấn đấu cao hơn năm học trước.
- Phấn đấu đạt từ 15- 20 giải về TDTT, văn nghệ cấp quận và cấp thành phố.
- Phấn đấu trường không có học sinh nào nghỉ bỏ học vì lý do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.
3. Công tác xây dựng chính quyền và lãnh đạo các Đoàn thể:
- Tổ chức tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp phát động. Phấn đấu các phong trào đều xếp loại tốt.
- Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Liên đội đạt Liên đội vững mạnh Xuất sắc.
- Nhà trường được công nhận là đơn vị trường học có nếp sống văn hóa; trường học Xanh – Sạch – Đẹp; trường học đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích theo các tiêu chí đã đề ra. Trường học đạt tiêu chí “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
- Trường giữ vững danh hiệu Trường tiên tiến.
- Giáo viên giỏi cấp quận, CSTĐ cấp cơ sở: 15 - 20đ/c .
- Giáo viên đạt lao động tiên tiến: 80% trở lên.
- Tập thể lao động tiên tiến: 4-5 tổ.
4. Công tác xây dựng Đảng:
Đối với Đảng viên:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đúng theo quy định, quy chế của ngành
- Tham gia tốt phong trào ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý trong nhà trường. Phấn đấu chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước.
            - Đảng viên đạt CSTĐCS và GVG cấp quận: phấn đấu đạt 6-8 đ/c 
            - Lao động Tiên tiến: Đảng viên đạt 100%
- 100% Đảng viên xếp loại cuối năm đạt hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm kỷ luật.
      Đối với Chi bộ
            - Kiểm tra giám sát 100% Đảng viên trong chi bộ về thực hiện điều lệ Đảng, về thực hiện chấp hành quy định những điều Đảng viên không được làm và thực hiện nhiệm vụ được phân công
            - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, sinh hoạt chung toàn Đảng bộ.
- Công tác phát triển Đảng: Trong nhiệm kỳ phát triển từ 5 – 7 đảng viên mới.
- Phấn đấu Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” hàng năm.
C/- Đại hội đã bầu chi ủy mới gồm 3 đồng chí:
            1. Phạm Thị Phương Mai
            2. Lê Anh Đồng
            3. Phạm Thị Liên
 Trong đó đồng chí Phạm Thị Phương Mai đã được bầu làm bí thư, lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2012 -2015 theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã biểu quyết.
            Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với nội dung nghị quyết đã thông qua và giao cho chi ủy nhiệm kỳ 2012 – 2015 tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự đại hội và ý kiến chỉ đạo của đại biểu Đảng ủy cấp trên tiếp tục cụ thể hóa thành nghị quyết hàng tháng để lãnh đạo chi bộ trong thời gian tới.
            Đại hội chi bộ Phạm Ngọc thạch đã thành công tốt đẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây